Douglas DC-3/C-47/C-117 Wrecks & Stored.

N4946F  C-47A  Msn:20555  Museu Aerospacial.

Photo Paul Seymour. (Photo date March 17,1996)